NORDISKA
ETIKETTBOLAGET

Välkommen till oss på
Nordiska Etikettbolaget.

Nordiska Etikettbolaget är marknadsledande i Europa på Textil Profilering. Vi exporterar idag till 42 länder. Vårt koncept bygger på att vi producerar varumärket i ett antal som täcker behovet under en längre tid. Varumärket kan sedan lagerhållas, distribueras och monteras på textila produkter.